Noteikumi un Nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi

Laipni lūdzam vietnē www.naturallineshop.com!

Šie noteikumi un nosacījumi izklāsta noteikumus un noteikumus par Natural Line vietnes izmantošanu, kas atrodas vietnē https://www.naturallineshop.com/.

Piekļūstot šai vietnei, mēs pieņemam, ka jūs piekrītat šiem noteikumiem. Turpiniet lietot www.naturallineshop.com, ja nepiekrītat ievērot visus šajā lapā norādītos noteikumus. Mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumi tika izveidoti, izmantojot noteikumu un nosacījumu ģeneratoru un bezmaksas pakalpojumu sniegšanas noteikumu ģenerētāju.

Šie termini attiecas uz šiem Noteikumiem un nosacījumiem, paziņojumu par konfidencialitāti un paziņojumu par atrunu un visiem līgumiem: “Klients”, “Jūs” un “Jūsu” attiecas uz jums, persona, kas piesakās šajā vietnē un atbilst Uzņēmuma noteikumiem. “Kompānija”, “Mēs paši”, “Mēs”, “Mūsu” un “Mēs” attiecas uz mūsu uzņēmumu. “Puse”, “Puses” vai “Mēs” attiecas gan uz Klientu, gan uz mums pašiem. Visi noteikumi attiecas uz maksājuma piedāvājumu, pieņemšanu un izskatīšanu, kas nepieciešama, lai vispiemērotākajā veidā veiktu mūsu palīdzības procesu Klientam, tieši ņemot vērā klienta vajadzības attiecībā uz Sabiedrības noteikto pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar un uz kuru attiecas spēkā esošie Nīderlandes tiesību akti. Jebkura iepriekšminētās terminoloģijas vai citu vārdu lietošana vienskaitļa, daudzskaitļa, lielo burtu un / vai viņš / viņi tiek uzskatīti par savstarpēji aizvietojamiem un tāpēc atsaucas uz tiem.

Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes. Piekļūstot vietnei www.naturallineshop.com, jūs piekritāt lietot sīkdatnes, saskaņojot ar Natural Line privātuma politiku.

Lielākā daļa interaktīvo vietņu izmanto sīkfailus, lai ļautu mums iegūt lietotāja informāciju par katru apmeklējumu. Sīkdatnes mūsu vietne izmanto, lai nodrošinātu noteiktu zonu funkcionalitāti, lai atvieglotu cilvēkiem, kas apmeklē mūsu vietni. Daži no mūsu saistītajiem / reklāmas partneriem var izmantot arī sīkfailus.

Licence

Ja nav norādīts citādi, uzņēmumam Natural Line un / vai tā licences devējiem pieder intelektuālā īpašuma tiesības uz visiem materiāliem vietnē www.naturallineshop.com. Visas intelektuālā īpašuma tiesības ir aizsargātas. Jūs varat tam piekļūt no vietnes www.naturallineshop.com personīgai lietošanai, ievērojot šajos noteikumos un nosacījumos noteiktos ierobežojumus.

Tu nedrīksti:

Pārpublicējiet materiālu vietnē www.naturallineshop.com
Pārdod, nomā vai sublicencē materiālus no vietnes www.naturallineshop.com
Atveidojiet, kopējiet vai kopējiet materiālus no vietnes www.naturallineshop.com
Pārdaliet saturu no vietnes www.naturallineshop.com
Šis Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas dienā.

Dažas šīs tīmekļa vietnes daļas lietotājiem piedāvā iespēju nosūtīt un apmainīties ar viedokļiem un informāciju noteiktās vietnes daļās. Natural Line nefiltrē, rediģē, nepublisko un nepārskata komentārus pirms to klātbūtnes tīmekļa vietnē. Komentāri neatspoguļo Natural Line, tā aģentu un / vai filiāļu uzskatus un viedokļus. Komentāri atspoguļo tās personas uzskatus un viedokļus, kas publicē savus uzskatus un viedokļus. Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Natural Line neatbild par Komentāriem vai par jebkādu atbildību, zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies un / vai radušies Komentāru izmantošanas un / vai ievietošanas un / vai parādīšanās dēļ šī vietne.

Natural Line patur tiesības uzraudzīt visus komentārus un noņemt visus komentārus, kas var tikt uzskatīti par nepiemērotiem, aizskarošiem vai izraisa šo noteikumu un nosacījumu pārkāpumus.

Jūs garantējat un apliecināt, ka:

Jums ir tiesības ievietot komentārus mūsu vietnē un jums ir visas nepieciešamās licences un piekrišana to darīt;
Komentāri neiejaucas nevienās intelektuālā īpašuma tiesībās, tostarp, bez ierobežojuma, trešo personu autortiesībām, patentiem vai preču zīmēm;
Komentāri nesatur apmelojošu, apmelojošu, aizskarošu, nepieklājīgu vai citādi nelikumīgu materiālu, kas ir privātuma pārkāpums
Komentāri netiks izmantoti, lai lūgtu vai reklamētu uzņēmējdarbību vai paražas, kā arī komercdarbības vai nelikumīgas darbības.
Ar šo jūs piešķirat Natural Line neekskluzīvu licenci, lai izmantotu, reproducētu, rediģētu un pilnvarotu citus izmantot, reproducēt un rediģēt jūsu komentārus jebkādās formās, formātos vai datu nesējos.

Hipersaite uz mūsu saturu

Uz mūsu vietni bez iepriekšēja rakstiska apstiprinājuma var izveidot šādas organizācijas:

Valdības aģentūras;
Meklētājprogrammas;
Ziņu organizācijas;
Tiešsaistes direktoriju izplatītāji var izveidot saiti uz mūsu vietni tādā pašā veidā, kā hipersaiti uz citu uzskaitīto uzņēmumu vietnēm. un
Sistēmas mēroga akreditēti uzņēmumi, izņemot bezpeļņas organizāciju, labdarības iepirkšanās centru un labdarības līdzekļu vākšanas grupu meklēšanu, kuras var nebūt hipersaites uz mūsu vietni.
Šīs organizācijas var izveidot saiti uz mūsu mājas lapu, publikācijām vai citu tīmekļa vietnes informāciju, ja vien saite: (a) nekādā veidā nav maldinoša; b) nepatiesi nenozīmē sponsorēšanu, apstiprināšanu vai apstiprināšanu saistošajai pusei un tās produktiem un / vai pakalpojumiem; un c) iekļaujas saistošās puses vietnes kontekstā.

Mēs varam apsvērt un apstiprināt citus saišu pieprasījumus no šāda veida organizācijām:

plaši pazīstami patērētāju un / vai biznesa informācijas avoti;
dot.com kopienas vietnes;
asociācijas vai citas grupas, kas pārstāv labdarības organizācijas;
Tiešsaistes direktoriju izplatītāji;
interneta portāli;
grāmatvedības, juridiskās un konsultāciju firmas; un
izglītības iestādes un arodbiedrības.
Mēs apstiprināsim saistību pieprasījumus no šīm organizācijām, ja nolemsim, ka: (a) saikne neliktu mums nelabvēlīgi vērtēt sevi vai mūsu akreditētos uzņēmumus; b) organizācijai nav negatīvu ierakstu pie mums; c) ieguvums no hipersaites redzamības kompensē Dabiskās līnijas neesamību; un d) saikne ir saistīta ar vispārīgu informāciju par resursiem.

Šīs organizācijas var izveidot saiti uz mūsu mājas lapu, ja vien saite: (a) nekādā veidā nav maldinoša; b) kļūdaini nenozīmē saites veidojošās puses un tās produktu vai pakalpojumu sponsorēšanu, apstiprināšanu vai apstiprināšanu; un c) iekļaujas saistošās puses vietnes kontekstā.

Ja esat viena no 2. punktā uzskaitītajām organizācijām un vēlaties izveidot saiti uz mūsu vietni, jums par to jāinformē, nosūtot e-pastu uz Natural Line. Lūdzu, iekļaujiet savu vārdu, organizācijas nosaukumu, kontaktinformāciju, kā arī savas vietnes URL, visu to URL sarakstu, no kuriem jūs plānojat izveidot saiti uz mūsu vietni, un mūsu vietnes vietrāžu URL sarakstu, uz kuriem vēlaties saite. Nogaidiet atbildi 2-3 nedēļas.

Apstiprinātas organizācijas var hipersaiti uz mūsu vietni veikt šādi:

Izmantojot mūsu firmas vārdu; vai
Izmantojot vienotu resursu vietrādi, ar kuru ir saistīts; vai
Izmantojot jebkuru citu mūsu tīmekļa vietnes aprakstu, kas ar to ir saistīts, tas ir saprātīgs kontekstā un satura formātā saistošās puses vietnē.
Savienošanai bez preču zīmes licences līguma nav atļauts izmantot Natural Line logotipu vai citu mākslas darbu.

iFrames

Bez iepriekšēja apstiprinājuma un rakstiskas atļaujas jūs nedrīkstat izveidot ap mūsu tīmekļa lapām rāmjus, kas jebkādā veidā maina mūsu vietnes vizuālo noformējumu vai izskatu.

Atbildība par saturu

Mēs neuzņemamies atbildību par saturu, kas parādās jūsu vietnē. Jūs piekrītat aizsargāt un aizstāvēt mūs pret visām pretenzijām, kas tiek izvirzītas jūsu vietnē. Nevienā saitē (-ās) nedrīkstētu parādīties neviena vietne, ko var interpretēt kā apmelojošu, piedauzīgu vai kriminālu, vai kas pārkāpj, citādi pārkāpj vai iestājas par trešo personu tiesību aizskārumu vai citu pārkāpumu.

Jūsu privātums

Lūdzu, izlasiet Privātuma politiku

Tiesību rezervēšana

Mēs paturam tiesības pieprasīt, lai jūs noņemtu visas saites vai visas īpašās saites uz mūsu vietni. Jūs piekrītat nekavējoties noņemt visas saites uz mūsu vietni pēc pieprasījuma. Mēs arī paturam tiesības grozīt šos noteikumus un nosacījumus, kā arī ar to saistīto politiku jebkurā laikā. Nepārtraukti izveidojot saiti uz mūsu vietni, jūs piekrītat ievērot šos saistošos noteikumus un nosacījumus un ievērot tos.

Saišu noņemšana no mūsu vietnes

Ja mūsu vietnē atrodat saiti, kas jebkāda iemesla dēļ ir aizskaroša, varat brīvi sazināties un informēt mūs jebkurā brīdī. Mēs izskatīsim pieprasījumus noņemt saites, taču mums nav pienākuma uz to atsaukties, vai tieši jums atbildēt.

Mēs nenodrošinām, ka informācija šajā vietnē ir pareiza, mēs negarantējam tās pilnīgumu vai precizitāti; mēs arī apsolāmies nodrošināt, ka vietne paliek pieejama vai arī mājas lapā esošie materiāli tiek regulāri atjaunināti.

Atteikšanās

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, mēs izslēdzam visus paziņojumus, garantijas un nosacījumus, kas attiecas uz mūsu vietni un šīs vietnes izmantošanu. Nekas šajā atrunā:

ierobežot vai izslēgt mūsu vai jūsu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem;
ierobežot vai izslēgt mūsu vai jūsu atbildību par krāpšanu vai krāpniecisku sagrozīšanu;
ierobežot jebkuru no mūsu vai jūsu saistībām tādā veidā, kas nav atļauts saskaņā ar piemērojamajiem likumiem; vai
izslēgt kādu no mūsu vai jūsu saistībām, kuras, iespējams, nevar izslēgt saskaņā ar piemērojamajiem likumiem.
Šajā sadaļā un citur šajā atrunā noteiktie atbildības ierobežojumi un aizliegumi: a) attiecas uz iepriekšējo punktu; un b) regulē visas saistības, kas rodas saistībā ar atrunu, ieskaitot saistības, kas rodas līgumā, bez kavēšanās un likumā noteiktā pienākuma pārkāpuma gadījumā. Kamēr vietne un vietnē sniegtā informācija un pakalpojumi tiek sniegti bez maksas, mēs nebūsim atbildīgi par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem.