Tingimused

Tingimused

Tere tulemast saidile www.naturallineshop.com!

Need tingimused kirjeldavad Natural Line’i veebisaidi kasutamise reegleid ja eeskirju, mis asuvad aadressil https://www.naturallineshop.com/.

Sellele veebisaidile sisenemisel eeldame, et nõustute nende tingimustega. Ärge jätkake saidi www.naturallineshop.com kasutamist, kui te ei nõustu järgima kõiki sellel lehel toodud tingimusi. Meie nõuded ja tingimused loodi tingimuste generaatori ja tasuta tingimuste generaatori abiga.

Järgnev terminoloogia kehtib nendele tingimustele, privaatsusavaldusele ja loobumisteatele ning kõigile lepingutele: „Klient”, „sina” ja „teie” viitab teile, sellel veebisaidil logivale isikule, kes vastab ettevõtte tingimustele. „Ettevõte”, „Meie ise”, „Meie”, „Meie” ja „Meie” tähistab meie ettevõtet. “Pidu”, “pooled” või “meie” viitavad nii Kliendile kui ka meile endile. Kõik tingimused tähistavad pakkumist, aktsepteerimist ja makse arvestamist, mis on vajalik meie abiprotsesside teostamiseks kliendile kõige sobivamal viisil, eesmärgiga rahuldada kliendi vajadused seoses ettevõtte osutatud teenuste osutamisega vastavalt ja vastavalt Madalmaade seadustele. Ülaltoodud terminoloogia või muude sõnade kasutamist ainsuses, mitmuses, suurtähtedes ja / või ta / nendes käsitatakse vahetatavatena ja seetõttu viidatakse neile.

Küpsised

Kasutame küpsiste kasutamist. Veebilehele www.naturallineshop.com sisenedes nõustusite kasutama Natural Line’i privaatsuseeskirjadega küpsiseid.

Enamik interaktiivseid veebisaite kasutab küpsiseid, et võimaldada meil iga külastuse kohta kasutaja andmeid hankida. Meie veebisait kasutab küpsiseid selleks, et võimaldada teatud piirkondade funktsionaalsust, et muuta meie veebisaiti külastavate inimeste jaoks lihtsamaks. Mõned meie sidus- / reklaamipartnerid võivad kasutada ka küpsiseid.

Litsents

Kui teisiti pole öeldud, kuuluvad Natural Line’ile ja / või selle litsentsiandjatele kogu veebisaidil www.naturallineshop.com sisalduva materjali intellektuaalomandi õigused. Kõik intellektuaalomandi õigused on kaitstud. Saate sellele juurde pääseda saidil www.naturallineshop.com isiklikuks kasutamiseks, mille suhtes kehtivad nendes tingimustes seatud piirangud.

Sa ei tohi:

Avaldage uuesti veebisaidi www.naturallineshop.com materjalid
Materjale saab müüa, rentida või all-litsentsida saidilt www.naturallineshop.com
Paljundage, dubleerige või kopeerige veebisaidil www.naturallineshop.com olevat materjali
Levitage sisu saidilt www.naturallineshop.com
Käesolev leping algab selle sõlmimise kuupäevast.

Selle veebisaidi osad pakuvad kasutajatele võimalust postitada ja vahetada arvamusi ja teavet veebisaidi teatud piirkondades. Natural Line ei filtreeri, redigeeri, avalda ega vaata kommentaare enne nende esinemist veebis. Kommentaarid ei kajasta Natural Line’i, selle esindajate ja / või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad oma seisukohti ja arvamusi postitanud inimese seisukohti ja arvamusi. Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei vastuta Natural Line kommentaaride ega kommentaaride mis tahes kasutamise ja / või postitamise ja / või ilmumise tagajärjel tekkinud ja / või kantud vastutuse, kahjude või kulude eest sellel veebisaidil.

Natural Line jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada kõik kommentaarid, mida võib pidada sobimatuks, solvavaks või mis põhjustab nende tingimuste rikkumist.

Te tagate ja kinnitate järgmist:

Teil on õigus postitada kommentaarid meie veebisaidile ja teil on selleks kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;
Kommentaarid ei riku ühtegi intellektuaalomandiõigust, sealhulgas ilma piiranguteta ühegi kolmanda isiku autoriõigust, patenti või kaubamärki;
Kommentaarid ei sisalda laimavat, laimavat, solvavat, vääritut ega muul viisil ebaseaduslikku materjali, mis on eraelu puutumatuse rikkumine
Kommentaare ei kasutata äritegevuse või tavapärase äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse esitamiseks ega reklaamimiseks.
Käesolevaga annate ettevõttele Natural Line ainulitsentsi teie kommentaaride kasutamiseks, paljundamiseks, redigeerimiseks ja volitamiseks teistele isikutele, mis tahes vormis, vormingus või meediumis, reprodutseerimiseks ja redigeerimiseks.

Hüperlingimine meie sisuga

Järgmised organisatsioonid võivad meie veebisaidiga linkida ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

Valitsusagentuurid;
Otsingumootorid;
Uudiste organisatsioonid;
Veebikataloogide levitajad võivad linkida meie veebisaidiga samal viisil, kui nad hüperlingivad teiste loetletud ettevõtete veebisaitidega; ja
Süsteemi hõlmavad akrediteeritud ettevõtted, välja arvatud mittetulundusühingute, heategevuslike kaubanduskeskuste ja heategevuslike rahakogumisrühmade otsimine, mis ei pruugi meie veebisaidile linkida.
Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehe, väljaannete või muu veebisaidi teabega, kui link: (a) pole mingil viisil petlik; b) ei tähenda valesti ühendava poole ja tema toodete ja / või teenuste sponsorlust, kinnitamist või kinnitamist; ja c) sobib ühendava osapoole saidi konteksti.

Võime kaaluda ja heaks kiita muud tüüpi linkimistaotlusi järgmist tüüpi organisatsioonidelt:

üldtuntud teabeallikad tarbijatele ja / või ettevõtjatele;
dot.com kogukonna saidid;
heategevusorganisatsioone esindavad ühingud või muud rühmad;
siduskataloogide levitajad;
Interneti-portaalid;
raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonifirmad; ja
haridusasutused ja ametiühingud.
Kiidame nende organisatsioonide linkimistaotlused heaks, kui otsustame, et: (a) link ei muuda meid ebasoodsasse olukorda enda ega oma akrediteeritud ettevõtete suhtes; b) organisatsioonil pole meiega negatiivseid andmeid; c) hüperlingi nähtavusest saadav kasu kompenseerib loodusliku joone puudumist; ja d) link on üldise ressursiteabe kontekstis.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, kui link: (a) pole mingil viisil petlik; b) ei tähenda vääralt ühendava poole ja tema toodete või teenuste sponsorlust, kinnitamist või kinnitamist; ja c) sobib ühendava osapoole saidi konteksti.

Kui olete üks lõikes 2 loetletud organisatsioonidest ja soovite linkida meie veebisaidile, peate meid sellest teavitama, saates e-kirja aadressile Natural Line. Lisage oma nimi, organisatsiooni nimi, kontaktteave ja oma saidi URL, kõigi URL-ide loend, millelt soovite linkida meie veebisaidile, ja meie saidi URL-ide loend, kuhu soovite link. Oota vastust 2-3 nädalat.

Heakskiidetud organisatsioonid võivad meie veebisaidile hüperlingi luua järgmiselt:

Kasutades meie ärinime; või
Ühendatud ressursside lokaatori abil, mis on ühendatud; või
Kasutades mõnda muud meie veebisaidi lingitud kirjeldust, on see lingitava poole saidi sisu kontekstis ja vormingus mõistlik.
Kui kaubamärgilitsentsileping puudub, ei tohi Natural Line’i logo ega muid kunstiteoseid linkida.

iFrames

Ilma eelneva nõusolekuta ja kirjaliku loata ei tohi te meie veebilehtede ümber luua raame, mis muudavad meie veebisaidi visuaalset esitust või välimust.

Sisu vastutus

Me ei vastuta teie veebisaidil kuvatava sisu eest. Nõustute kaitsma ja kaitsma meid kõigi teie veebisaidil esitatavate nõuete vastu. Ühelgi veebisaidil ei tohiks ilmuda linke, mida võib tõlgendada laimava, roppuse või kriminaalsusena või mis rikuvad, rikuvad muul viisil või toetavad kolmandate isikute õiguste rikkumist või muud rikkumist.

Teie privaatsus

Palun lugege privaatsuseeskirju

Õiguste reserveerimine

Jätame endale õiguse nõuda kõigi linkide või mis tahes konkreetsete linkide eemaldamist meie veebisaidilt. Te nõustute nõudmise korral viivitamatult eemaldama kõik meie veebisaidi lingid. Samuti jätame endale õiguse neid tingimusi ja tingimusi muuta ning see seob poliitika igal ajal. Pidevalt meie veebisaidile linki tehes nõustute järgima neid lingitingimusi ja neid järgima.

Lingide eemaldamine meie veebisaidilt

Kui leiate meie veebisaidilt lingi, mis on mingil põhjusel solvav, võite igal hetkel meiega ühendust võtta ja meid teavitada. Arvestame linkide eemaldamise taotlustega, kuid me ei ole kohustatud teile vastama ega vastama teile otse.

Me ei taga, et sellel veebisaidil olev teave on õige, me ei taga selle täielikkust ega täpsust; samuti ei luba me tagada, et veebisait jääb kättesaadavaks või et veebisaidil olevat materjali hoitakse ajakohasena.

Kohustustest loobumine

Kohaldatavate seadustega lubatud maksimaalses ulatuses välistame kõik meie veebisaidi ja selle veebisaidi kasutamisega seotud garantiid ja garantiid. Ükski selle vastutusest loobumise märge:

piirata või välistada meie või teie vastutust surma või tervisekahjustuse eest;
piirata või välistada meie või teie vastutust pettuse või petliku valeandmete esitamise eest;
piirake meie või teie kohustusi viisil, mis pole kohaldatava seadusega lubatud; või
välistage meie või teie kohustused, mida kohaldatavate seaduste kohaselt ei saa välistada.
Selles jaos ja mujal käesolevas vastutusest lahtiütlemises kehtestatud vastutuse piirangud ja keelud: a) alluvad eelmisele lõigule; ja (b) reguleerib kõiki kohustustest loobumisest tulenevaid kohustusi, sealhulgas kohustusi, mis tulenevad lepingust, kahju tekkimisest ja seadusest tulenevate kohustuste rikkumisest. Kuni veebisaiti ning veebisaidil pakutavat teavet ja teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me igasuguse kahjumi või kahjustuste eest.